Home » Staff
Staff

Academic Staff

Mrs.  S.M Dahanayake (Principal)
Mrs. M. Ederarachchi ( Senior Deputy Principal)
Mrs. A.W. Sumanalatha( Deputy principal)
Mrs. Nishanthi Katipearachchi (Deputy Principal)
Mrs. D.N. Ruwanpathirana (Assistant Principal)
Mrs. A.H.M.C. Gunawardena (Assistant Principal)
Mr. M.K.J. Sri Lal
Mrs. M.G. Pushpamala
Mrs. J. Soorige
Mrs. C.K Pathirana
Mrs. N.K.K. Nirangala Dias
Mrs. M.K. Bandumathi
Mrs. U.D.A.J. Kulathilaka
Mrs. K.A. Thilaka
Mrs. V. Kodithuwakku
Mrs. S.D. Amarasiriwardena
Mrs. G.M. Sandya Dianeetha
Mrs. S.K.D. Liyanage
Mrs. Geetha Darshani Athuraliya
Mrs. Y.N. Abegunawardena
Mrs. N.N.W.G.A.S.N. Kulasinghe
Mrs. D.Masakorala
Mrs. Kamani Sriya Surasena
Mrs. S.K.S. Witharana
Mrs. S.Weerathunga
Mrs. Y.K.D. Dhammika
Mr. A.A. Leelananda
Mrs. D.K. Ariyawathi
Mrs. R.K. Sunethra Nilamani
Mrs. S.M. Siriwardena
Mrs. P.A. Weerarathne
Mrs. M.K.P. Malani
Mrs. U.G. Irangani
Mrs. A.G.A.I.U.G. Dias
Mrs. H.P.D.G.Dodangoda
Mrs. M.G.S. Priyangani
Mrs. D.O.L.Udayakanthi
Mrs. W.A.S.Rupika
Mrs. K.V.Karunawathi
Mrs. Shyama Kanthi Rajapaksha
Mrs. W.D. Shriyalatha
Mrs. Deepthi Paranawithana
Mrs. L.B. Swarnakanthi
Mrs.  K.G.G. Kathyana
Mrs. D.K.B. Bhashini
Mrs. W.P.S.R. Abedeera
Mrs. A.K.A. Jayanthi
Mrs. K.L. Kamani Prasanga
Miss. K.G.A. Pushpa Kalyani
Mrs. Theja Gunathilake
Mrs. N.K. Chintha
Mrs. N.W. Chandra
Mrs. H.H. Asoka
Mrs. N.M. Ramani
Mrs. S.K.U.V. Jayasekara
Mrs. M.D.M. Aberathne
Mrs. R.G. Lalitha
Mrs. K.W.L.C. Bandaranayake
Mrs. C.M.D. Vijegunawardena
Mrs. W.A.P. Dayawathi
Mrs. S.T.P. Sriyalatha
Mrs. K.L. Chandra
Mrs. T.S. Mahanama
Mrs. K.K.A. Anula
Mrs. M.G.T.T. Kariyawasam
Mrs. P. Shiromi
Mrs. Vidanagamage Aruni Rupika
Mr. S.N. Shantha
Mrs. S.D. Padigamage
Mrs. H.G.H. Weerasekara
Mr. K.D. Wickramasekara
Mrs. B.J. Abewardena
Mrs. R.H.H. Mangalika
Mrs. K.P. Sunethra
Mrs. H.W. Hemamalini
Mrs. L.M. Kariyawasam
Mrs. K.V.P.K. Wickramaarachchi
Mrs. I.M.L. Perera
Mrs. N.S. Alawaththa
Mrs. P.V. Kusumalatha
Mrs. D.G.B. Chandrakanthi
Mrs. D.A.D. Chandani
Mrs. W.K.G. Siriwardena
Mrs. N.K. Walpitagama
Mrs. P.L. Kamalawathi
Mrs. Nelum Pushpa Chandrani
Mr. B.G Keerthi Ruwan
Mrs. N.A. Asela Amarani
Mrs. V.H.D. Gunawathi
Mrs. A.M. Alas
Mrs. N.W.V.P. Pushpakumari
Mrs. G.S.D. Abegunasekara
Mrs. P.M. Pushpakanthi
Mr. B. Abewardena
Mrs. K. Kanthi
Mrs. M.G. Wasantha Kariyawasam
Mr. A.W.P Chandimal
Mrs. K.H.M. Dharma Malani
Mr. A.P. Adihetti
Mrs. D.G. Chandrakanthi
Mrs. R.M. Damayanthi
Mrs. K.H. Indrani
Mrs. D.T.R. Kaluarachchi
Mrs. H.P.R. Jayanthi
Mrs. P.G. Dayana Lakmini
Mrs. W.K. Deepa Nilanthi
Mrs. I.A.A. Weerasinghe
Mr. K.K.S. Dilhan
Mrs. K.A. Disanayaka
Mrs. J.A. Priyanga Udayakumari
Mrs. Nayana Sellehewa
Mrs. T.W.V.P. Kumari
Mr. K.G. Chandrasena
Mrs. S.N. Amarakon
Mrs. K.U.R.S. Subhashini
Mrs. A.B.N.S. Amarasooriya
Mrs. H.M. Shriyalatha
Mrs. P.T. Senanayake
Mrs. V.W. Arumapperuma
Miss. D.R.Wickramasinghe
Mrs. S.N.P. Nilmini
Mrs. B.A.Gunawardena
Mrs. P.D.P. Heenatigala
Mrs. B.G.S. Arundathi
Mrs. M.S.F. Hasana
Mrs. J.A.S. Kriska Jayasundara
Miss. H.L.S. Dilrukshi
Mrs. A.R. Herath
Mrs. K.D.C. Athukorala
Mrs S.D. Godakanda
Mrs. G.A. Sriyani
Mrs. G. Kalyani
Mrs. P.A.S. Dharmachari
Mrs. M.H.P. Indrani
Mrs. Dileeshiya Dadallage
Mrs. W.M.M.C. Perera
Miss. K.L.D.S. Dias
Mrs. R.M.H.P. Liwera
Mrs. R.S. Jayawardena
Mrs. U.G.M. Kariyawasam
Mrs. L.K. Kularathneka
Mrs. P.G. Kusumalatha
Mrs.  D.R. Kodithuwakku
Mrs. H.A.A. Hindurangala
Mr. N.V.F. Rahuman
Miss. S. Kannangara
Mrs. A.N.K. Weerasinghe
Mrs. K.T. Shirani
Mrs. L.D. Weerawardena
Miss. D.T. Kalahe Kohomban
Mrs. K.H.H. Indika
Mrs. D.M.G.C. Chamali Gunasena
Mrs. H.T.A. Sajeewani
Miss. N.G.L.H.K. Nanayakkara
Mr. W.D. Nuwan Sampath
Mrs. W. Gayani Sanjeewani
Miss. K.P.N. Chandima
Miss. C.P. Buddhakorala
Mrs. D.B. De Silva
Mrs. W.A.L.I. Weerasinghe
Mrs. L.R.J.S. Wijelatha
Mrs. K.G.T.Y. Amarathunga
Miss. P.K.A.A.K. Gunawardena
Mrs. D.L.B. Ayoma Thushari
Mrs. A.G. Kamani Priyanthika Gamage
Mrs. S.B. Watawala
Mrs. S.K. Mandalawaththa
Mrs. D.S. Siriwardena
Mrs. S.N. Opatha
Mrs. B.K. Shanthi
Mrs. T.S. Ranathunga
Mrs. S.K.D.D. Katukurunda
Miss. W.T. Wickramanayake
Miss. B.M. Chithrani
Miss. K.K. Lalanthi Manjula
Miss. G.H.K.H.K. Rathnasiri
Miss. I.W. Ranawaka
Miss. I.Y. Gurusinghe
Mrs. D.J.N. Gayashini
Mrs. W.M.T. Indika Kumari
Mrs. D.L. Perli Priyambika
Mr. K.L. Sugathadasa
Mr. K.C. Roshan
Mrs. S. Beruwalage
Mrs. U.G.S. Priyangika
Mr. W.P.S. Priyashantha
Miss. W.K.A.R. padmini
Miss. G.R.L. Gunarathne
Miss. C.D. Rathnaweera
Mrs. G.G.T.K. Gunawardena
Mrs. Y.H. Lakshi Chandima
Mrs. H.D. Hewawitharana
Mrs. A.V.S. Shanthi
Mrs. N.V. Kalansooriya
Mr.K.N. Kems
Mrs. A.N. Nelumka
Mrs. K.K. Thamara
Mrs. A.H.D. Shyamini

 

Clerical Staff

Mrs. M.  Inoka Dilrukshi.
Mrs. A.V. Yasanthimala.
Mrs. W.E. Dinesha Darshani.
Mrs. K.L. Kanchana Sandamali Gunawardana.
Mrs. P.P. Anusha Manohari.
Mrs. G.H.A.K. Milrukshi.
Mrs. D.T.K. Paranavithana.
Mrs. T.H. Nilushi Priyangani.
Miss. N.P. Madhuwanthi Chathurani.
Mrs. T.N. Liyanage.
Mrs. A.G.R. Priyangani.
Mrs. M.k. Vajira.
Mrs. Udeni Ganga Bandarigoda.
Miss. Dilini Jayasinghe.
Mrs. P.D. Anula.
Mrs. P.B.K. Mudalige.
Miss. N.D. Shamika Udayangani.
K.L.P.S. Sewwandi.

Non-academic Staff

Mrs. K.P.G. Malani
Mr.W.L. Chandradasa.
Mr. A.V. Jayantha Sarath.
Mr. K.L. Kumaradasa.
Mrs. G.W. Kusumawathi.
Mrs. N.A.D.R. Ramyakumari
Mrs. K. Krishanthi Vajira.
Mrs. E.K. Nirani.
Mrs. K.R.R. Perera.
Mrs. V.A. Chithra.
Mrs. A.K. Nandavathi.